SGR-lid T.010-2827242 contact/beltijden

Naar onder

Geschiedenis in hoofdlijnen van onze bakermat

Zesduizend jaar oorlog en opbouw, wanhoop en belofte

Wanneer u een reis maakt naar Israel of buurlanden is dat automatisch een reis waarop u in aanraking komt met een dwarsdoorsnede van de beschreven menselijke geschiedenis. Op verzoek van veel reizigers hebben we geprobeerd deze dwarsdoorsnede een beetje inzichtelijker te maken. Het is per definitie onvolledig. We hopen echter dat het u enig houvast geeft om Griek en Byzantijn te onderscheiden van Ottomaan en kruisridder. Het is de vaak roerige cyclus van opbouw en ontwikkeling, oorlog en ondergang, wanhoop en belofte. Omwille van het overzicht hanteren we zoveel mogelijk een chronologische volgorde van belangrijke jaartallen in de regionale geschiedenis. Promised Lands wenst u een boeiende ontdekkingstocht door de geschiedenis van 's werelds meest besproken regio!


Israel National Museum, Jerusalem
Het Nationaal Museum in Jeruzalem heeft een uitgebreide archeologische afdeling

De vroege geschiedenis

2½ mln VROEGE STEENTIJD. Homo habilis, stenen werktuigen

300.000 Neanderthaler. Verfijndere werktuigen

11.000 MIDDEN STEENTIJD. Einde laatste ijstijd. Rondtrekkende jager-verzamelaars. Opkomst magisch-religieuze gebruiken

10.500 LATE STEENTIJD. Overgang naar nederzettingen, landbouw, veeteelt, voorraden, keramiek, koper, wiel

9000 Vroegste bewoning Jericho; 4300 v.C: bewoning Aleppo en Damascus

3800 SUMER, Uruk (Bijbel: Sinear), 's werelds oudste beschaving

3500 Introductie schrift en daarmee gedocumenteerde geschiedenis

2850 VROEGE BRONSTIJD: voor gereedschap, wapens, sieraden

2800 Kanaänitische stadstaatjes. Egypte: 1e en 2e dynastie

2550 Egypte 3e-5e dynastie: bouwers vd eerste piramiden

2334 AKKADIË wordt o.l.v. Sargon de Grote heerser over Sumer

2200 MIDDEN BRONSTIJD. Akkad ten onder door klimaatverandering en mislukte oogsten. Heropleving Sumer

2000 Assyrië wordt onafhankelijk van Ur: Hittitische koninkrijk


Galilea, Israël
Galilea, al in de steentijd bewoond

Timna Park, Israel
Egypte, grootmacht van de oudheid

Terug naar boven

Abraham, de Exodus en Ballingschap

1850 Abraham reist vanuit Mesopotamië naar Judea

1650 Egyptische overheersing. Afwisselend zwakke en sterke perioden. Hongersnood: Israëlitische tocht naar Egypte.

1550 LATE BRONSTIJD; Egypte 1504: Farao Hatshepsut 1334: Tutanchamon

1250 Exodus, Israëlieten keren terug uit Egypte o.l.v. Mozes

1200 IJZERTIJD. Komst vd Filistijnen van (Egeïsche) zee. Steden: Gaza, Ashqelon

1025 Israël wordt een koninkrijk, Saul de eerste koning

1004 Onder koning David wordt Jeruzalem hoofdstad

965 Koning Salomo bouwt Eerste Tempel met daarin Ark van het Verbond

930 Na Salomo's dood breekt koninkrijk: noordelijke Koninkrijk Israël o.l.v. Jeroboam en zuidelijk Koninkrijk Judea o.l.v. Rehoboam

722 Verovering noordelijke Koninkrijk Israël door Assyriërs. Veel inwoners weggevoerd. Assyriërs veroveren delen Egypte

586 Jeruzalem en de Eerste Tempel worden verwoest door de Babyloniërs, bevolking gedeporteerd: de Babylonische Ballingschap

539 Verovering van Babylon door Cyrus: Perzische Rijk

538 Israëlieten mogen terug, Tweede Tempel gebouwd (±516)

332 Alexander de Grote verovert Israël, sticht Hellenistische steden

167 Opstand van de Makkabeeën tegen de Hellenistische invloed in het joodse (geloofs-)leven. De Tempel wordt heringewijd (±164

63 Romeinse generaal Pompey verovert Jeruzalem; 47: Julius Caesar in Judea

37 Herodes wordt door Rome tot vazal-koning gekroond


Timna, replica van de Tabernakel
De Tabernakel reisde met de Israëlieten mee

City of David, Jeruzalem
Het vroege Jeruzalem: City of David

Tempel model, Jeruzalem
Model van de Tweede Tempel, Jeruzalem

Terug naar boven

Vanaf het jaar 0

Ontstaan Christendom en Islam

0 Geboorte van Jezus (vermoedelijk ± 4 v.C.)

70 Grote Joodse opstand. Verwoesting Tweede Tempel. Belegering Massada

324 Keizer Constantijn maakt Christendom staatsgodsdienst Romeinse Rijk

379 Opvolger Theodosius I (379) splitst Romeinse rijk op. Israël hoort nu bij Oost-Romeinse (Byzantijnse) Rijk. Er worden talloze kerken gebouwd.

638 Islam verovert regio, na dood van profeet Mohammed (571-632)

1099 Komst Kruisvaarders. Stichten Koninkrijk Jeruzalem, bouwen vele forten

1291 Saladin & later Egyptische Mameluken herstellen moslimheerschappij

1517 Sultan Selim van Turkije verovert regio op Mameluken: Ottomaanse Rijk

1897 Zionistische congres (Herzl): streven diasporajoden terugkeer eigen land

1917 Britten & Fransen verslaan Turks-Ottomaanse rijk. Regio wordt door Volkenbond benoemd tot Brits & Frans mandaat. Omvangrijke joodse immigratie Palestina, vooral uit Oost-Europa, vluchtend voor pogroms.


Grafkerk, Jeruzalem
De Grafkerk, Jeruzalem: één vd oudste bedevaartsplaatsen in het Christendom

kasteel Nimrod
Kasteel Nimrod, toneel vd strijd tussen moslims en Kruisvaarders

Terug naar boven

De Staat Israël na de 2e Wereldoorlog

1947 Immigratie joodse overlevenden Holocaust. Verenigde Naties, opvolger Volkenbond, delen Palestina op in arabisch en joods deel.

1948 Britten vertrekken. In kielzog roept Ben Gurion de Staat Israël uit.

1949 Staakt het vuren na ‘onafhankelijkheidsoorlog’ (Israel) / ‘de ramp’ (arab.)

1967 Israel verslaat in zes dagen legerconcentraties in alle grensgebieden en verovert de Sinaï, Golan, Gazastrook, Westbank/Samaria, Oost-Jeruzalem

1973 Door inschattingsfout wordt Israël bijna platgelopen op Yom Kippur vastendag

1979 Egypte (Sadat) & Israel (Begin) sluiten koude vrede in Camp David o.l.v. VS

1982 Israel weg uit Sinaï. Burgeroorlog Libanon, inmenging Israël, Syrië, VS

1990 Na de Val van de Muur emigreren honderdduizenden Russische joden naar Israël

1991 Golfoorlog Irak. Conferentie Madrid officiële start van het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen

1993 Oslo Akkoorden Israël en Palestijnen, invoering Pal. Autonome Gebieden

1994 Start talloze bomaanslagen Israël. Jordanië & Israël sluiten vredesverdrag.

1995 Israël raakt verdeeld over vredesproces; Premier Rabin wordt vermoord

2000 Historisch bezoek Paus aan Israel. Israëlische leger trekt zich terug uit zuid-Libanon. Start 2e Intifadah-opstand Palestijnen.

2001 ‘9/11’, gevolgd door invasie Irak door V.S, Sadam Hussein weg

2005 Israel bouwt ‘veiligheidsmuur’ en trekt zich terug uit Gaza-strook

2007 Palestijnen intern verdeeld. Hamas-beweging ‘verovert’ Gaza op Fatah. Hamas ligt in deze jaren regelmatig in de clinch met de Israëlische buur

2013 Israel wordt bejaard: de huidige Staat Israël viert haar 65-jarige bestaan

2014 De werkelijkheid van harde getallen is vaak anders dan de perceptie: op de global index scoort Israël veiliger dan Turkije, Engeland, Griekenland en de VS, Jordanië is zelfs veiliger dan Nederland!


Yad Vashem, Jeruzalem
Holocaust instituut Yad Vashem, Jeruzalem

Blauwhelmen op de Golan
VN Blauwhelmen op de Golan Hoogvlakte

Tel Aviv skyline
Tel Aviv, 100 jaar jong en booming

Terug naar boven