Naar onderen

Geschiedenis hoofdlijnen in onze bakermat

Geschiedenis hoofdlijnen in onze bakermat

Zesduizend jaar oorlog en opbouw, wanhoop en belofte

Wanneer u een reis maakt naar Israel of buurlanden is dat automatisch een reis waarop u in aanraking komt met een dwarsdoorsnede van de beschreven menselijke geschiedenis. Op verzoek van veel reizigers hebben we geprobeerd deze dwarsdoorsnede een beetje inzichtelijker te maken. Het is per definitie onvolledig. We hopen echter dat het u enig houvast geeft om Griek en Byzantijn te onderscheiden van Ottomaan en kruisridder. Het is de vaak roerige cyclus van opbouw en ontwikkeling, oorlog en ondergang, wanhoop en belofte.

Omwille van het overzicht hanteren we zoveel mogelijk een chronologische volgorde van belangrijke jaartallen in de regionale geschiedenis. We wensen u een boeiende ontdekkingstocht door de geschiedenis van 's werelds meest besproken regio.

Israel Museum
Het Nationaal Museum in Jeruzalem

De Vroege Tijd

 • 2½ mln: Vroege Steentijd. Homo habilis met stenen werktuigen
 • 300.000: Neanderthaler, met verfijndere werktuigen
 • 11.000: Midden-Steentijd. Einde laatste ijstijd. Rondtrekkende jager-verzamelaars. Magisch-religieuze gebruiken
 • 10.500: Late Steentijd. Overgang naar nederzettingen, landbouw, veeteelt, voorraden, keramiek, koper, wiel
 • 9000: Vroegste bewoning Jericho; 4300 v.Chr. bewoning Aleppo en Damascus
 • 3800: Sumer, Uruk (het Bijbelse Sinear): 's werelds oudst bekende beschaving
 • 3500: Introductie schrift (Ugarit, Syrië) en daarmee gedocumenteerde geschiedenis
 • 2850: Vroege Bronstijd. Gereedschap, wapens, sieraden
 • 2800: Kanaänitische stadstaatjes, 1e-2e dynastie Egyptische farao's; 2550: 3e-5e dynastie, bouw vd eerste piramiden
 • 2334: Akkadië heerst over Sumer, onder Sargon de Grote
 • 2200: Midden-Bronstijd. Akkad ten onder door klimaatverandering en mislukte oogsten. Heropleving Sumer.
Timna, Israel
Egypte, grootmacht in de oudheid
Timna Tabernakel
De Tabernakel reisde met de Israëlieten mee

Abraham, Exodus en het Koninkrijk Israël

 • 2000: Assyrië wordt onafhankelijk van Ur: het Hittitische koninkrijk
 • 1850: Abraham reist vanuit Mesopotamië naar Judea
 • 1650: Egyptische overheersing. Afwisselend zwakke en sterke perioden. Hongersnood: Israëlitische tocht naar Egypte
 • 1550: Late Bronstijd. Egypte 1504: Farao Hatshepsut 1334: Tutanchamon
 • 1250: Exodus, Israëlieten keren terug uit Egypte o.l.v. Mozes
 • 1200: IJzertijd. Komst vd Filistijnen van (Egeïsche) zee. Steden: Gaza, Ashqelon
 • 1025: Israël wordt een koninkrijk, Saul de eerste koning
 • 1004: Onder koning David wordt Jeruzalem hoofdstad
 • 965: Koning Salomo bouwt Eerste Tempel met daarin Ark van het Verbond
 • 930: Na Salomo breekt het koninkrijk: noordelijke Israël o.l.v. Jeroboam en zuidelijk Judea o.l.v. Rehoboam

Ballingschap, Grieken en Romeinen

 • 722: Assyriërs veroveren noordelijke Koninkrijk Israël. Veel inwoners weggevoerd. Assyriërs veroveren delen Egypte
 • 586: Jeruzalem en de Eerste Tempel worden verwoest door de Babyloniërs, bevolking gedeporteerd: de Babylonische Ballingschap
 • 539: Verovering van Babylon door Cyrus: het Perzische Rijk
 • 538: Israëlieten mogen terugkeren
 • 516: Bouw van de Tweede Tempel in Jeruzalem
 • 332: Alexander de Grote verovert Israël, sticht Hellenistische steden
 • 167: Opstand Makkabeeën tegen de Hellenistische invloed in het joodse (geloofs-)leven. 164: herinwijding Tempel
 • 63: Romeinse generaal Pompey verovert Jeruzalem; 47 v.Chr. Julius Caesar bezoekt Judea
 • 37: Herodes wordt door Rome tot vazal-koning gekroond
City of David, Jeruzalem
Het vroege Jeruzalem: de stad van David
Grafkerk, Jeruzalem
De Grafkerk, Jeruzalem: één van de oudste bedevaartsplaatsen in het Christendom

Christendom en Islam

 • 0: Geboorte van Jezus (vermoedelijk ± 4 v.C.)
 • 70: Grote Joodse opstand. Verwoesting Tweede Tempel. Belegering Massada
 • 324: Keizer Constantijn maakt Christendom tot staatsgodsdienst Romeinse Rijk
 • 379: Opvolger Theodosius-I splitst Romeinse rijk op. Israël hoort nu bij Oost-Romeinse (Byzantijnse) Rijk
 • 571: Geboorte profeet Mohammed
 • 638: Islam verovert regio, na dood van Mohammed (632)
 • 1099: Komst Kruisvaarders. Stichten Koninkrijk Jeruzalem, bouwen vele forten
 • 1291: Saladin (en later Egyptische Mameluken) herstellen moslimheerschappij
 • 1517: Sultan Selim van Turkije verovert regio op de Mameluken: het Ottomaanse Rijk
 • 1882: Omvangrijke joodse immigratie Palestina op gang, vooral uit Oost-Europa, vluchtend voor pogroms
 • 1897: Zionistische congres (Herzl): streven diasporajoden veilige terugkeer naar eigen land
 • 1917: Britten & Fransen verslaan Turks-Ottomaanse rijk. Regio door Volkenbond benoemd tot Brits-Frans mandaat

Israël na 2e Wereldoorlog

 • 1947: Immigratie joodse overlevenden Holocaust. Verenigde Naties verdelen Palestina in arabisch en joods deel
 • 1948: Britten verlaten regio. In kielzog roept Ben Gurion de Staat Israël uit
 • 1949: Staakt het vuren na ‘onafhankelijkheidsoorlog’ (Israel) / ‘de ramp’ (buurlanden)
 • 1967: Israel verslaat in zes dagen legerconcentraties in alle grensgebieden en verovert de Sinaï, Golan, Gazastrook, Westbank/Samaria, Oost-Jeruzalem: de Zesdaagse Oorlog
 • 1973: Door inschattingsfouten wordt Israël bijna onder de voet gelopen op Yom Kippur, vastendag
 • 1979: Egypte (Sadat) & Israel (Begin) sluiten koude vrede o.l.v. president Jimmy Carter in Camp David, VS
 • 1982: Israel vertrekt uit de Sinaï. Burgeroorlog Libanon, inmenging Israël, Syrië, VS
 • 1990: Na de Val van de Muur emigreren honderdduizenden Russische joden naar Israël
 • 1991: Golfoorlog Irak. Conferentie Madrid officiële start van het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen
 • 1993: Oslo Akkoorden Israël en Palestijnen, invoering Palestijnse Autonome Gebieden
Yad Vashem, Jeruzalem
Holocaust gedenk- en research instituut Yad Vashem
Skyline Tel Aviv
Tel Aviv, 100 jaar jong en booming

Recente geschiedenis

 • 1994: Start talloze bomaanslagen in Israël. Jordanië & Israël sluiten vredesverdrag
 • 1995: Israël raakt ernstig verdeeld over vredesproces. Premier Rabin wordt vermoord
 • 2000: Historisch bezoek Paus aan Israel. Israel trekt zich terug uit zuid-Libanon. Start 2e Intifadah-opstand Palestijnen
 • 2001: ‘9/11’, gevolgd door invasie Irak door V.S, Sadam Hussein weg
 • 2005: Israel trekt zich terug uit Gaza-strook en bouwt ‘veiligheidsmuur'
 • 2007: Palestijnen intern verdeeld. Hamas-beweging ‘verovert’ Gaza op Fatah
 • 2008: Hamas ligt regelmatig overhoop met de Israëlische buur. Idem 2011, 2014
 • 2009: Start-up Nation. Israel beleeft met baanbrekende technologie en research z'n eigen Wirschaftswunder
 • 2014: De werkelijkheid van harde getallen is vaak anders dan de perceptie: op de global threat index scoort Israël veiliger dan Turkije, Engeland, Griekenland en de VS, Jordanië zelfs veiliger dan Nederland en België
 • 2020: Het Covid-virus uit China heerst overal. Na veel initiële chaos pakt Israel de vaccinatie extreem succesvol aan, als een militaire precisie-operatie
Back to top