Naar onderen

Gedekt door het Garantiefonds

Financiële zekerheid

Je geeft als reiziger vaak veel geld uit aan een vakantiebeleving. Je hebt dan geen zin in 'gedoe', zoals hoge kosten door schade of diefstal aan je spullen. Dat kun je verzekeren met een reisverzekering. Of hoge kosten door ziekte of familieomstandigheden, waarvoor de annuleringsverzekering in het leven is geroepen. Voor de reis zelf zijn wij deelnemer van de Stichting Garantiefonds Reisgelden onder nummer 3362.

Voor nieuwe boekingen blijft de hiervoor beschreven SGR-garantie óók tijdens het coronavirus van kracht. Reizigers betalen hiervoor een verplichte bijdrage van €5 per deelnemer. Dit bedrag ziet u apart toegevoegd op uw reisfactuur.

Uw reissom altijd beschermd

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Zie voor gedetailleerde informatie: SGR.nl De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Garantiefonds logo
Stichting Garantiefonds Reisgelden

Een Reislustig 2024 gewenst!

Back to top