SGR-lid T.010-2827242 contact/beltijden

Naar onder

Lid Garantiefonds

Extra zekerheid

Je geeft als reiziger vaak veel geld uit aan een vakantiebeleving. Je hebt dan geen zin in 'gedoe', zoals hoge kosten door schade of diefstal aan je spullen. Dat kun je verzekeren met een reisverzekering (die we desgewenst solide voor u regelen). Of hoge kosten door ziekte of familieomstandigheden, waarvoor de annuleringsverzekering in het leven is geroepen. Voor andere risico's is Promised Lands Touroperating voorts deelnemer van de Stichting Garantiefonds Reisgelden onder nummer 3362. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Zie voor gedetailleerde informatie: SGR.nl De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Zie ook de alg.voorwaarden (Pdf)


SGR Garantiefonds
Terug naar boven